1. en
zarządzanie nieruchomościami
TDB Nieruchomości
29 czerwca 2021

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

W 1995 roku w Polsce uchwalono ustawę, która wprowadziła wspólnoty mieszkaniowe. Taka jednostka może sama wybrać, kto będzie reprezentował i bieżąco gospodarował wspólną nieruchomością. Wspólnota może się zdecydować na zarząd własny lub zarząd powierzony.

 

Kto może być w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej?


Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej muszą wybrać organ, który będzie ich reprezentował w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi oraz firmami, a także pilnował, aby szybko,sprawnie i właściwie realizowano wszelkie sprawy związane z nieruchomością. Można zdecydować się na zarząd własny, który pewną część obowiązków może powierzyć administratorowi, bądź zarząd powierniczy, który również może korzystać z usług firmy zarządzającej i administrującej nieruchomością.

 

Zarząd własny

 

Zarząd własny to jedna lub kilka osób z grona właścicieli mieszkań. Mogą to również być osoby, które nie należą do danej wspólnoty mieszkaniowej. Takie osoby nie muszą posiadać żadnej licencji, wystarczy, że są pełnoletnie i posiadają pełnię praw, np. są właścicielami lokalu bądź członkami rodziny właściciela lokalu.

 

Zarząd powierzony

 

Jeśli wspólnota nie zdecyduje się powołać własnego zarządu, musi powierzyć zarządzanie nieruchomością zarządcy, który będzie osobą z zewnątrz. W takim wypadku ma się do czynienia z zarządem powierzonym. Takim zarządcą może być osoba bądź firma zajmująca się działalnością w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Zarządca ma obowiązek posiadać odpowiednią licencję oraz wpis do centralnego rejestru zarządców nieruchomości, który prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest pewność, że nieruchomością zarządza odpowiednio doświadczona i wykwalifikowana osoba.

 

Czy warto być w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej?

 

Osoba wybrana do zarządzania wspólnotą mieszkaniową powinna być zaangażowana,chętna do działania, kreatywna i charyzmatyczna. Zarządzanie nieruchomością polega na dokonywaniu wielu ważnych decyzji, które mają za zadanie zapewnić właściwą gospodarkę nieruchomości, ściślej mówiąc, chodzi o zapewnienie:

● właściwego administrowania nieruchomości,

● właściwego stanu nieruchomości,

● bezpieczeństwa podczas użytkowania nieruchomości,

● właściwej eksploatacji nieruchomości,

● odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej i energetycznej danej nieruchomości.

 

Obowiązki zarządu lub zarządcy

 

Osoba bądź firma odpowiedzialna za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi ma obowiązek:

● realizować wszystkie bieżące sprawy, jakie są związane z nieruchomością;

● organizować zebrania i głosowania;

● podpisywać umowę z firmami zewnętrznymi;

● informować mieszkańców na temat spraw związanych z nieruchomością;

● organizować i nadzorować remonty oraz naprawy;

● utrzymać nieruchomość w odpowiednim stanie.

 

Administrator

 

Osoba lub osoby należące do zarządu własnego mogą powierzyć część obowiązków związanych z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową administratorowi (osobie fizycznej lub firmie zewnętrznej). Osoba wybrana na to stanowisko nie odpowiada za zarządzanie nieruchomością, a jedynie odciąża z pewnych zadań zarząd własny. Administrator musi posiadać licencję zarządcy nieruchomości, a w umowie o administrowaniu muszą być wyszczególnione konkretne zadania i obowiązki, jakie zarząd mu powierza.

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

W zakres usług TDB Nieruchomości wchodzi: kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie mieszkaniami na wynajem oraz pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, a także windykacja należności od nierzetelnych najemców, obsługa podatkowa wynajmu oraz profesjonalne przygotowanie mieszkania do wynajmu.

W zakres usług TDB Nieruchomości wchodzi: kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie mieszkaniami na wynajem oraz pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, a także windykacja należności od nierzetelnych najemców, obsługa podatkowa wynajmu oraz profesjonalne przygotowanie mieszkania do wynajmu.

TDB Nieruchomości Sp. z o. o.

 

ul. Bydgoska 6

30-056 Kraków

Polska

 

NIP: 677 245 29 81

REGON: 386031027

Zarządzanie nieruchomościami

Copyright 2020 | © TDB Nieruchomości | All rights reserved