1. en
zarządzanie nieruchomościami

ZARZĄDZANIE MIESZKANIAMI

NA WYNAJEM

ZADZWOŃ, ŻEBY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

POWIERZ NAM OBSŁUGĘ NAJMU SWOJEGO MIESZKANIA

Nie tylko znajdziemy najemcę do Twojego mieszkania, ale także wyręczymy w innych obowiązkach wynikających z opieki nad nieruchomością.

zarządzanie najmem Kraków
zarządzanie najmem Kraków
kompleksowe zarządzanie mieszkaniami na wynajem w Krakowie
kompleksowe zarządzanie najmem Kraków

Zarabiaj na mieszkaniu i nie pozwól,

by stało puste. Powierz nam obsługę najmu i zarządzanie, a my zagwarantujemy stały

i stabilny dochód.

kompletna obsługa w zakresie zarządzania mieszkaniami na wynajem
Kompleksowe zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Zyskaj spokój, więcej wolnego czasu

dla siebie i stałe wpływy na konto, zachowując pełną kontrolę nad swoim mieszkaniem.

ZARZĄDZANIE MIESZKANIAMI

NA WYNAJEM W KRAKOWIE - dla kogo?

ZARZĄDZANIE MIESZKANIAMI

NA WYNAJEM W KRAKOWIE

- dla kogo?

W ramach usługi zarządzania mieszkaniami na wynajem w Krakowie sprawujemy kompleksową opiekę nad mieszkaniami powierzonymi nam przez naszych klientów. Wyręczamy ich w wielu uciążliwych obowiązkach: począwszy od przygotowania mieszkania do najmu, gdzie możemy podpowiedzieć, jak wykończyć i wyposażyć mieszkanie, by było atrakcyjne dla potencjalnego najemcy, przez przepro-wadzenie bezpiecznego procesu wynajmu mieszkania, aż po stałe monitorowanie jego przebiegu.

 

Decydując się na współpracę z zarządcą, właściciele nieruchomości zyskują spokój, regularne wpływy na konto i czas, który musielibyśmy poświęcić na samodzielny wynajem.

 

W ramach usługi zarządzania wynajmem sprawujemy kompleksową opiekę nad mieszkaniami powierzonymi nam przez naszych klientów, których wyręczamy w wielu uciążliwych obowiązkach począwszy od przygotowania mieszkania do najmu, gdzie możemy podpowiedzieć jak wykończyć
i wyposażyć mieszkanie, by było atrakcyjne dla potencjalnego najemcy, przez przeprowadzenie bezpiecznego procesu wynajmu mieszkania, aż po stałe monitorowanie jego przebiegu.

 

Wyręczamy właścicieli we wszystkich obowiązkach związanych z opieką nad mieszkaniem, zapewniając znalezienie pewnych najemców, bezpieczeństwo prawne, stabilność najmu oraz stały dochód.

Kompleksowe zarządzanie mieszkaniami na wynajem w Krakowie to usługa kierowana do właścicieli lokali przeznaczonych na wynajem. Nasza oferta odpowiada na potrzeby właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą osobiście zajmować się kontaktami z najemcami, mieszkają w innym, polskim mieście (również za granicą) lub po prostu brakuje im czasu.

 

Decydując się na współpracę z zarządcą, właściciele nieruchomości zyskują spokój, regularne wpływy na konto i czas, który musielibyśmy poświęcić na samodzielny wynajem.

 

W ramach usługi zarządzania wynajmem sprawujemy kompleksową opiekę nad mieszkaniami powierzonymi nam przez naszych klientów, których wyręczamy w wielu uciążliwych obowiązkach począwszy od przygotowania mieszkania do najmu, gdzie możemy podpowiedzieć jak wykończyć i wyposażyć mieszkanie, by było atrakcyjne dla potencjalnego najemcy, przez przeprowadzenie bezpiecznego procesu wynajmu mieszkania, aż po stałe monitorowanie jego przebiegu.

 

Wyręczamy właścicieli we wszystkich obowiązkach związanych z opieką nad mieszkaniem, zapewniając znalezienie pewnych najemców, bezpie-czeństwo prawne, stabilność najmu oraz stały dochód.

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

ILE TO KOSZTUJE

Podstawową opłatą za usługi zarządzania jest prowizja, naliczana wyłącznie od czynszu najmu. Opłatę potrącamy comiesięcznie od wpłaconych przez najemcę pieniędzy. Nie ma stawki minimalnej oraz żadnych abonamentów, czy ukrytych kosztów. Zarabiamy wyłącznie wtedy, kiedy zarabia właściciel.

Podstawową opłatą za usługi zarządzania jest prowizja, naliczana wyłącznie od czynszu najmu. Opłatę potrącamy comiesięcznie od wpłaconych przez najemcę pieniędzy. Nie ma stawki minimalnej oraz żadnych abonamentów,

czy ukrytych kosztów. Zarabiamy wyłącznie wtedy, kiedy zarabia właściciel.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

WYNAJEM CAŁEGO MIESZKANIA

Wynajem całego mieszkania
to najpopularniejsza forma wynajmu, pozwalająca pomnożyć pieniądze
z posiadanej nieruchomości. Plusy takiego rozwiązania to jedna umowa
z jednym najemcą oraz, w przypadku zawierania umowy na czas określony, gwarancja otrzymywania wpływów
z najmu przez czas określony
w umowie.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

WYNAJEM MIESZKANIA

NA POKOJE

Wynajem mieszkania na pokoje

pozwala na maksymalizację zysku
z inwestycji, przy czym generuje

większą ilość pracy, wielokrotność

umów oraz zmusza do natężonego nadzoru przy bieżącej eksploatacji.

Nie doliczamy dodatkowych opłat

oraz dbamy o ciągłość najmu poszczególnych pokoi.

Za każdego nowo pozyskanego

najemcę pobieramy jednorazową

opłatę prowizyjną, która stanowi 100% pierwszego miesięcznego

czynszu. Opłata ta pobierana jest

nie częściej niż raz w roku

i podlega negocjacji

JEDNORAZOWA OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA

ZAKRES USŁUG

I ETAPY DZIAŁANIA

ETAP 1. PRZEJĘCIE LOKALU

DO OBSŁUGI

ETAP 1. PRZEJĘCIE LOKALU

DO OBSŁUGI

Na tym pierwszym etapie obsługi mieszkań kluczowe kwestie to przejęcie lokalu do obsługi, łącznie z wszystkimi niezbędnymi doku-mentami, kluczami oraz innymi dodatkowymi informacjami na temat nieruchomości, które mogą przydać się jego nowym mieszkańcom. Etap ten wiąże się także z przygotowywaniem lokalu, by poprawić jego walory estetyczne, naprawić niedziałające sprzęty lub inne, drobne usterki. Mieszkanie, które trafi do sekcji

z anonsami, powinno być atrakcyjne dla potencjalnych szukających - zadbamy o to,

by takie właśnie było

Na tym pierwszym etapie obsługi mieszkań kluczowe kwestie to przejęcie lokalu do obsługi, łącznie z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, kluczami oraz innymi dodatkowymi informacjami na temat nieruchomości, które mogą przydać się jego nowym mieszkańcom. Etap ten wiąże się także z przygotowywaniem lokalu, by poprawić jego walory estetyczne, naprawić niedziałające sprzęty lub inne, drobne usterki. Mieszkanie, które trafi do sekcji z anonsami, powinno być atrakcyjne dla potencjalnych szukających - zadbamy o to, by takie właśnie było

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Przyjęcie od właściciela kompletu dokumentów i gwarancji oraz wykonanie skanów

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Sprawdzenie aktualnego stanu rozliczeń we wspólnocie mieszkaniowej i dostawców mediów

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Sprawdzenie stanu mieszkania, inwentaryzacja wyposażenia oraz przygotowanie dokładnej dokumentacji technicznej lokalu

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Home staging + wykonanie profesjonalnych fotografii reklamowych oraz przygotowanie strategii wynajmu

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Przygotowanie bezpiecznej
i szczegółowej umowy najmu

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Założenie internetowego konta właściciela i wprowadzenie danych
do panelu klienta

ETAP 2. POSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEGO NAJEMCY

ETAP 2. POSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEGO NAJEMCY

W ramach zarządzania mieszkaniami

w Krakowie, by zapewnić właścicielowi bezpieczny przebieg najmu, starannie weryfikujemy każdego potencjalnego najemcę. Kryteria, jakimi się kierujemy, to przede wszystkim stabilność finansowa oraz wiary-godność. Kandydat powinien wpisywać się

w określone z właścicielem zasady (np. był osobą niepalącą lub bez zwierząt).

Po znalezieniu najemcy, który spełni kryteria, przygotowujemy dla niego umowę wynajmu. Dokument ten powinien zawierać wzajemne prawa i obowiązki stron, a także precyzyjnie regulować te relacje oraz w maksymalny sposób je zabezpieczyć.

W ramach zarządzania mieszkaniami w Krakowie,

by zapewnić właścicielowi bezpieczny przebieg najmu, starannie weryfikujemy każdego potencjalnego najemcę. Kryteria, jakimi się kierujemy, to przede wszystkim stabilność finansowa oraz wiarygodność. Kandydat powinien wpisywać się

w określone z właścicielem zasady (np. był osobą niepalącą lub bez zwierząt). Po znalezieniu najemcy, który spełni kryteria, przygotowujemy dla niego umowę wynajmu. Dokument ten powinien zawierać wzajemne prawa i obowiązki stron, a także precyzyjnie regulować te relacje oraz w maksymalny sposób je zabezpieczyć.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Określenie profilu potencjalnego najemcy

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Stworzenie atrakcyjnego opisu oferty z uwzględnieniem zalet nieruchomości, a także  ewentualnych wad i uszkodzeń

Stworzenie atrakcyjnego opisu oferty
z uwzględnieniem zalet nieruchomości,
a także  ewentualnych wad i uszkodzeń

Współpraca z pośrednikami i przeglądanie ofert na portalach internetowych, by sprawdzić aktualne ceny za tego typu lokal

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem
TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Udzielanie informacji oraz prezentacja mieszkania możliwa przez siedem dni w tygodniu

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Wyselekcjonowanie kandydatów podczas dwustopniowej weryfikacji i ostateczny wybór, kto zostanie najemcą

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Podpisanie umowy najmu, która ureguluje relacje stron  oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, wydanie lokalu nowemu najemcy

ETAP 3. BIEŻĄCA

OBSŁUGA  WYNAJMU

ETAP 3. BIEŻĄCA

OBSŁUGA  WYNAJMU

Od lat zajmujemy się kompleksową obsługą mieszkań  w Krakowie. W ramach tej usługi nasza praca nie kończy się na przekazaniu kluczy nowemu najemcy. Oferujemy także pomoc i wsparcie w razie awarii i usterek. Ponadto dbamy także o to, by najemcy płacili

na czas czynsz. Reagujemy na wszelkie problemy i rozwiązujemy je - sami lub przy pomocy fachowców, z którymi na stałe współpracujemy. Każdy właściciel mieszkania może o dowolnej porze zalogować się do swojego panelu klienta, by mieć pełną kontrolę nad swoją własnością i jej stanem..

Od lat zajmujemy się kompleksową obsługą mieszkań  w Krakowie. W ramach tej usługi nasza praca nie kończy się na przekazaniu kluczy nowemu najemcy. Oferujemy także pomoc
i wsparcie w razie awarii i usterek. Ponadto dbamy także o to, by najemcy płacili na czas czynsz. Reagujemy na wszelkie problemy i rozwiązujemy je - sami lub przy pomocy fachowców, z którymi na stałe współpracujemy. Każdy właściciel mieszkania może o dowolnej porze zalogować się do swojego panelu klienta, by mieć pełną kontrolę nad swoją własnością

i jej stanem..

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Reprezentowanie właściciela mie-szkania przed najemcami, wspól-notami mieszkaniowymi, spółdziel-niami i innymi instytucjami

Reprezentowanie właściciela mieszkania przed najemcami, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami i innymi instytucjami

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Egzekwowanie od najemców rozliczeń z tytułu umowy najmu, mediów i czynszu administracyjnego

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Kontrolowanie stanu technicznego lokalu, a w razie usterek czy awarii rozwiązywanie problemów z nich wynikających

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Wizyty kontrolne i wizja lokalna w mieszkaniu minimum dwa razy do roku

Wizyty kontrolne i wizja lokalna w mieszkaniu minimum

dwa razy do roku

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Aktualizowanie danych właściciela mieszkania oraz innych informacji w internetowym panelu klienta

Rozpoczęcie postępowania rozwiązania umowy w przypadku konieczności zakończenia współpracy przed czasem

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

ETAP 4. ZAKOŃCZENIE

WSPÓŁPRACY Z LOKATOREM

ETAP 4. ZAKOŃCZENIE

WSPÓŁPRACY Z LOKATOREM

Gdy najem dobiega końca, jak najszybciej uruchamiamy promocję oferty wynajmu. W celu odbioru mieszkania umawiamy się na spotkanie z najemcą, podczas którego na podstawie spisanego wcześniej protokołu zdawczo-odbiorczego, dokładnie sprawdzamy stan mieszkania. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń, odpowiednia kwota zostaje potrącona z kaucji, która została wpłacona na początku najmu. Po rozliczeniu wszelkich formalności przygotowujemy mieszkanie do ponownego wynajęcia.

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Rozpoczęcie promocji oferty wynajmu jeszcze przed zakończeniem bieżącego wynajmu

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Szczegółowy odbiór lokalu

z uwzględnieniem wszystkich
wad i uszkodzeń

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Rozliczenie kaucji

z uwzględnieniem wszelkich uchybień

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Przygotowanie mieszkania do ponownego wynajęcia i wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i poprawek

Przygotowanie mieszkania do ponownego wynajęcia i wykona-nie wszelkich niezbędnych napraw i poprawek

Przygotowanie mieszkania do ponownego wynajęcia
i wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i poprawek

ZAKRES USŁUG I ETAPY DZIAŁANIA

ETAP 1. PRZEJĘCIE LOKALU DO OBSŁUGI

Na tym pierwszym etapie obsługi mieszkań kluczowe kwestie to przejęcie lokalu do obsługi, łącznie z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, kluczami oraz innymi dodatkowymi informacjami na temat nieruchomości, które mogą przydać się jego nowym mieszkańcom. Etap ten wiąże się także z przygotowywaniem lokalu, by poprawić jego walory estetyczne, naprawić niedziałające sprzęty lub inne, drobne usterki. Mieszkanie, które trafi do sekcji z anonsami, powinno być atrakcyjne dla potencjalnych szukających - zadbamy o to, by takie właśnie było.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Przyjęcie od właściciela kompletu dokumentów i gwarancji oraz wykonanie skanów

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Sprawdzenie aktualnego stanu rozliczeń we wspólnocie mieszkaniowej i dostawców mediów

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Sprawdzenie stanu mieszkania, inwentaryzacja wyposażenia

oraz przygotowanie dokładnej dokumentacji technicznej lokalu

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Home staging + wykonanie atrakcyjnych wizualnie i profesjonal-nych fotografii reklamowych oraz przygotowanie strategii wynajmu

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Przygotowanie bezpiecznej i szczegółowej umowy najmu

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Założenie internetowego konta właściciela i wprowadzenie danych do panelu klienta

ETAP 2. POSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEGO NAJEMCY

W ramach zarządzania mieszkaniami w Krakowie, by zapewnić właścicielowi bezpieczny przebieg najmu, starannie weryfikujemy każdego potencjalnego najemcę. Kryteria, jakimi się kierujemy, to przede wszystkim stabilność finansowa oraz wiarygodność. Kandydat powinien wpisywać się w określone z właścicielem zasady (np. był osobą niepalącą lub bez zwierząt). Po znalezieniu najemcy, który spełni kryteria, przygotowujemy dla niego umowę wynajmu. Dokument ten powinien zawierać wzajemne prawa i obowiązki stron, a także precyzyjnie regulować te relacje oraz w maksymalny sposób je zabezpieczyć.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Określenie profilu potencjalnego najemcy

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Stworzenie atrakcyjnego opisu oferty z uwzględnieniem zalet nieruchomości, a także  ewentualnych wad i uszkodzeń

Współpraca z pośrednikami i przeglądanie ofert na portalach internetowych, by sprawdzić aktualne ceny za tego typu lokal

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem
TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Udzielanie informacji telefonicznych oraz prezentacja mieszkania możliwa przez siedem dni w tygodniu

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Wyselekcjonowanie kandydatów podczas dwustopniowej weryfikacji i ostateczny wybór, kto zostanie najemcą

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Podpisanie umowy najmu, która ureguluje relacje stron

oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, wydanie lokalu nowemu najemcy

ETAP 3. BIEŻĄCA OBSŁUGA WYNAJMU

Od lat zajmujemy się kompleksową obsługą mieszkań

w Krakowie. W ramach tej usługi nasza praca nie kończy się na przekazaniu kluczy nowemu najemcy. Oferujemy także pomoc i wsparcie w razie awarii i usterek. Ponadto dbamy także o to, by najemcy płacili na czas czynsz. Reagujemy na wszelkie problemy i rozwiązujemy je - sami lub przy pomocy fachowców, z którymi na stałe współpracujemy. Każdy właściciel mieszkania może o dowolnej porze zalogować się do swojego panelu klienta, by mieć pełną kontrolę nad swoją własnością i jej stanem..

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Reprezentowanie właściciela mieszkania przed najemcami, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami i innymi instytucjami

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Egzekwowanie od najemców rozliczeń z tytułu umowy najmu, mediów i czynszu administracyjnego

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Kontrolowanie stanu technicznego lokalu, a w razie usterek czy awarii rozwiązywanie problemów z nich wynikających

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Wizyty kontrolne i wizja lokalna w mieszkaniu minimum

dwa razy do roku

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Aktualizowanie danych właściciela mieszkania oraz innych informacji w internetowym panelu klienta

Rozpoczęcie postępowania rozwiązania umowy w przypadku konieczności zakończenia współpracy przed czasem

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

ETAP 4. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z LOKATOREM

Gdy najem dobiega końca, jak najszybciej uruchamiamy promocję oferty wynajmu. W celu odbioru mieszkania umawiamy się na spotkanie z najemcą, podczas którego

na podstawie spisanego wcześniej protokołu zdawczo-odbiorczego, dokładnie sprawdzamy stan mieszkania.

W przypadku jakichkolwiek zniszczeń, odpowiednia kwota zostaje potrącona z kaucji, która została wpłacona na początku najmu. Po rozliczeniu wszelkich formalności przygotowujemy mieszkanie do ponownego wynajęcia.

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Rozpoczęcie promowania oferty wynajmu jeszcze przed zakończeniem bieżącego wynajmu

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Szczegółowy odbiór lokalu z uwzględnieniem wszystkich
wad i uszkodzeń

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Rozliczenie kaucji z uwzględnieniem wszelkich uchybień

zarządzanie wynajmem mieszkań w krakowie

Przygotowanie mieszkania do ponownego wynajęcia
i wykonanie wszelkich niezbędnych napraw i poprawek

PRZEJDŹ DO PANELU KLIENTA

TWOJA NIERUCHOMOŚĆ POD KONTROLĄ 24H/7
 

Nasi klienci otrzymują dostęp do internetowego panelu, dzięki któremu przez 24/7 mogą na bieżąco monitorować sytuację w swojej nieruchomości, kontrolować wszystkie płatności i rozliczenia

oraz komunikować się z zarządcą nieruchomości

TWOJA NIERUCHOMOŚĆ POD KONTROLĄ 24H/7

Nasi klienci otrzymują dostęp do internetowego panelu, dzięki któremu przez 24/7 mogą na bieżąco monitorować sytuację w swojej nieruchomości, kontrolować wszystkie płatności i rozliczenia oraz komunikować się z zarządcą nieruchomości

zarządzanie najmem w Krakowie

PRZEJDŹ DO PANELU KLIENTA

 

 

TWOJA NIERUCHOMOŚĆ POD KONTROLĄ 24H/7
 

Nasi klienci otrzymują dostęp do internetowego panelu, dzięki któremu przez 24/7 mogą na bieżąco monitorować

sytuację w swojej nieruchomości, kontrolować wszystkie płatności i rozliczenia,

oraz komunikować się zarządcą nieruchomości

 

 

 

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ USŁUGI ZARZĄDZANIA NAJMEM?

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

ZAPEWNIAMY KOMPLETNĄ OBSŁUGĘ NAJMU, A TY MASZ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD TYM, CO DZIEJE SIĘ Z TWOIM MAJĄTKIEM

W ramach zarządzania mieszkaniami na wynajem w Krakowie zapewniamy kompletną i kompleksową obsługę. Każdy właściciel, który podejmie z nami współpracę, kontaktuje się wyłącznie z pracownikami TDB Nieruchomości. Naszym klientom oferujemy atrakcyjny wirtualny panel klienta, do którego mają dostęp 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Po zalogowaniu się do panelu mają pełen wgląd w całą dokumentację: umowę najmu, gwarancję i skany rachunków.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

PROWADZIMY RZETELNĄ WERYFIKACJĘ NAJEMCÓW

Od lat zarządzamy mieszkaniami w Krakowie, dlatego mamy już wystarczającą wiedzę i intuicję, by znaleźć naszym klientom wiarygodnych i wypłacalnych najemców. Nasza weryfikacja potencjalnych kandydatów, by była jeszcze rzetelniejsza, przebiega dwuetapowo. Obejmuje ona m.in. przedstawienie zaświadczeń o zarobkach.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

PRZYGOTOWUJEMY SZCZEGÓŁOWY PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Nasza obsługa mieszkań to także gwarancja przygotowania szczegółowej dokumentacji na każdym etapie zarządzania najmem: począwszy od przygotowania umowy dla najemcy, na protokole zdawczo-odbiorczym kończąc. Starannie skonstruowane umowy, konsultowane z prawnikami, zabezpieczają naszych klientów przed stratami finansowymi lub zniszczeniami w jego mieszkaniu.

Nasza obsługa mieszkań to także gwarancja przygotowania szczegółowej dokumentacji na każdym etapie zarządzania najmem: począwszy od przygotowania umowy dla najemcy, na protokole zdawczo-odbiorczym kończąc. Starannie skonstruowane umowy, konsultowane z prawnikami, zabezpieczają naszych klientów przed stratami finansowymi lub zniszczeniami w jego mieszkaniu.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

MONITORUJEMY WSZYSTKIE PŁATNOŚCI, A TY CIESZYSZ SIĘ STAŁYM DOCHODEM PASYWNYM

Regularnie, każdego miesiąca na Twoje konto spływać będą pieniądze, a Ty nie będziesz musiał tracić swojego czasu na samodzielne zajmowanie się rozliczeniami. Wszystko zrobimy za Ciebie, abyś Ty mógł cieszyć się zaoszczędzonym czasem i spokojem. Przypilnujemy, żebyś zawsze otrzymywał swoje pieniądze terminowo.

W ramach zarządzania mieszkaniami na wynajem

w Krakowie stale monitorujemy stan rozliczeń i finansów. Nasi klienci regularnie co miesiąc otrzymują na konto przelew pochodzący z najmu nieruchomości, jaką powierzyli w opiece naszym specjalistom. Samodzielne zajmowanie się rozliczeniami jest czasochłonne

i skomplikowane, nietrudno o błąd, dlatego z chęcią wyręczamy w tym klientów i pilnujemy, by otrzymywali oni pieniądze w terminie.

W ramach zarządzania mieszkaniami na wynajem w Krakowie stale monitorujemy stan rozliczeń i finansów. Nasi klienci regularnie

co miesiąc otrzymują na konto przelew pochodzący z najmu nieruchomości, jaką powierzyli w opiece naszym specjalistom. Samodzielne zajmowanie się rozliczeniami jest czasochłonne i skomplikowane, nietrudno o błąd, dlatego z chęcią wyręczamy

w tym klientów i pilnujemy, by otrzymywali oni pieniądze w terminie.

TDB Nieruchomości - Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

POSIADAMY WŁASNĄ EKIPĘ REMONTOWĄ I SPRZĄTAJĄCĄ

Dysponujemy własną ekipą remontową, więc odświeżenie mieszkania pomiędzy najmami nie stanowi najmniejszego problemu. Nasi fachowcy są zawsze w pogotowiu na wypadek awarii w mieszkaniu, natomiast serwis sprzątający w razie konieczności zadba o odpowiednie przygotowanie mieszkania dla nowego najemcy lub zadba o jego czystość w trakcie trwania wynajmu.
 

Zarządzamy mieszkaniami w Krakowie kompleksowo - posiadamy własną ekipę remontową, która bez trudu pomaluje mieszkanie lub dokona innych napraw. W razie jakiejkolwiek awarii wysyłamy tam odpowiednich specjalistów. Dbamy także o czystość - serwis sprzątający dba o to, by w mieszkaniu panował porządek - zarówno przed wynajęciem go przez nowego lokatora,

jak i już w trakcie najmu

CHCESZ POWIERZYĆ NAM SWOJE MIESZKANIE W ZARZĄDZANIE?

WYSTARCZĄ 3 PROSTE KROKI

1. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przeprowadzimy weryfikację Twojego mieszkania
i przygotujemy dostosowaną
do Twoich oczekiwań ofertę zarządzania najmem

2. PODPISZ UMOWĘ

Przejmiemy od Ciebie

wszystkie uciążliwe obowiązki

i ze szczególną dbałością

oraz dokładnością zajmiemy

się wszelkimi formalnościami

3. PRZEKAŻ NAM KLUCZE

Kompleksowo zajmiemy

się Twoim mieszkaniem

oraz zadbamy o znalezienie

pewnych i wiarygodnych

najemców

+48 536 098 716

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści od zarządzania i obsługi nieruchomości odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania
i pomogą sprawnie załatwić wszystkie formalności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

EFEKT ANIMACJI

Phasellus enim libero,  vel sapien vitae, condimentum ultricies magna estasente et.

Quisque euismod orci ut et lobortis aliquam.

W zakres usług TDB Nieruchomości wchodzi: kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie mieszkaniami na wynajem oraz pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, a także windykacja należności od nierzetelnych najemców, obsługa podatkowa wynajmu oraz profesjonalne przygotowanie mieszkania do wynajmu.

W zakres usług TDB Nieruchomości wchodzi: kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie mieszkaniami na wynajem oraz pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, a także windykacja należności od nierzetelnych najemców, obsługa podatkowa wynajmu oraz profesjonalne przygotowanie mieszkania do wynajmu.

TDB Nieruchomości Sp. z o. o.

 

ul. Bydgoska 6

30-056 Kraków

Polska

 

NIP: 677 245 29 81

REGON: 386031027

Zarządzanie nieruchomościami

Copyright 2020 | © TDB Nieruchomości | All rights reserved