1. en
zarządzanie nieruchomościami
TDB Nieruchomości
31 maja 2021

Wspólnoty mieszkaniowe - ich prawa i obowiązki

Jakie wspólnoty mieszkaniowe mają prawa i obowiązki? Czym w ogóle jest wspólnota mieszkaniowa i od kiedy to pojęcie funkcjonuje
w polskim prawie? Te zagadnienia wyjaśniamy w najnowszym wpisie blogowym.

 

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa - pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w Ustawie o własności lokali z czerwca 1994 roku (ustawa ta weszła
w życie z początkiem 1995 roku). Czym jest wspólnota mieszkaniowa, funkcjonująca także pod skrótem WM? Jest to - podając za jej słownikową definicją - ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Najczęściej dana wspólnota jest przypisana do jednego budynku, dodatkowo także wraz z okalającym go terenem. Warto także dodać, że WM to rodzaj jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej. Jakie podatki powinny być przez wspólnotę mieszkaniową regularnie opłacane? Podatek dochodowy

od osób prawnych, czyli CIT oraz od uzyskanych dochodów.

O tym, jakie WM ma prawa i obowiązki, piszemy w dalszej części tego tekstu. Warto trzymać rękę na pulsie, bo przepisy są stale zmieniane
i nowelizowane. Można także zarządzanie wspólnotą mieszkaniową oddać w ręce naszych specjalistów.

 

Wspólnoty mieszkaniowe - prawa i obowiązki

Jakie wspólnoty mieszkaniowe mają prawa i obowiązki?

 

  • Prawa wspólnoty mieszkaniowej

Jakie są najważniejsze prawa wspólnoty mieszkaniowej? Zaliczyć do nich można możliwość nabywania prawa i zaciągania zobowiązań,
a także pozywania i bycia pozwaną. Członek wspólnoty mieszkaniowej może korzystać z lokalu i części wspólnych nieruchomości (oczywiście zgodnie z ich przeznaczeniem). W przypadku uwag dotyczących lokalu, każdy członek WM może zgłosić na ten temat uwagi. Jak zbiera się zebranie wspólnoty? Właściciele mieszkań powinni złożyć stosowny wniosek - istotne jednak, że muszą dysponować minimum 10% udziałów całego budynku. Inne prawa wspólnoty mieszkaniowej i jej członków to podejmowanie wielu ważnych decyzji, np. w sprawie wynagrodzenia dla zarządu czy udzielania zgód na modyfikację części wspólnej lokalu lub jego przebudowy.

 

  • Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Członkiem wspólnoty mieszkaniowej jest każda osoba, która zakupiła mieszkanie na własność, a jej obecność we WM kończy się wraz
ze sprzedażą lokalu. Jakie są obowiązki wspólnoty mieszkaniowej i jej członków? Każdy członek wspólnoty jest zobowiązany do ponoszenia wydatków z tytułu użytkowania i utrzymywania jego lokalu. Kolejne obowiązki to uczestnictwo w kosztach związanych z utrzymaniem wspólnoty mieszkaniowej oraz części wspólnych budynku. Gdy WM obejmuje więcej niż 7 lokali, jest zobowiązana do wyznaczenia zarządu. Jakie są jego obowiązki? Nadrzędnym celem, który powinien mu przyświecać, to zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością.
Jest to szereg różnych działań, takich jak utrzymywanie jej w dobrym stanie, bezpieczne metody eksploatacji, właściwa gospodarka ekonomiczno-finansowej oraz energetyczna. Gdy zachodzi uzasadniona potrzeba, zarządca powinien inwestować w nieruchomość.

 

Profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Nasze biuro nieruchomości oferuje kompleksowe usługi, w tym także zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Powierzenie nam zarządzania wspólnotą mieszkaniową to czysta wygoda, oszczędność czasu oraz pewność, że dopełnimy wszelkich formalności.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

W zakres usług TDB Nieruchomości wchodzi: kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie mieszkaniami na wynajem oraz pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, a także windykacja należności od nierzetelnych najemców, obsługa podatkowa wynajmu oraz profesjonalne przygotowanie mieszkania do wynajmu.

W zakres usług TDB Nieruchomości wchodzi: kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie mieszkaniami na wynajem oraz pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, a także windykacja należności od nierzetelnych najemców, obsługa podatkowa wynajmu oraz profesjonalne przygotowanie mieszkania do wynajmu.

TDB Nieruchomości Sp. z o. o.

 

ul. Bydgoska 6

30-056 Kraków

Polska

 

NIP: 677 245 29 81

REGON: 386031027

Zarządzanie nieruchomościami

Copyright 2020 | © TDB Nieruchomości | All rights reserved